Hvem er jeg?
 
Jeg hedder Camilla Tycho Bejrholm, født i 1979 på Falster.
 
Jeg er uddannet sygeplejerske i 2003 og har arbejdet følgende steder:
Ortopædkirurgisk afdeling i Køge
Neonatal afdelingen i Næstved
Sygeplejeenheden i Faxe kommune.
Næstved Asylcenter
Lægerne Apotekerstræde 6 Næstved 
Lægerne Rønnedevej 31, Faxe
Næstved Lægehus
 
Ved siden af mit virke som sygeplejerske har jeg løbende uddannet mig inden for den alternative verden.
 
Massør
Muskelterapeut
Babymassør
Cupping terapeut
Nada behandler
Acunova akupunktur. 
Laser terapeut
 
 
Persondatapolitik – Gældende pr. 25. maj 2018

Klinik C er glade for din interesse for mine behandlinger og dit besøg på www.klinik-c.dk.
Det er meget vigtigt for Klinik C, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid min intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og den kommende Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du køber ydelser og bruger tjenester hos mig, eller browser på min hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis jeg opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepterer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Klinik C defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Ejer og Behandler: Camilla Bejrholm
Tlf.: 21682259
Nr Tvedevej 42
4684 Holmegaard.
Cvr nr: 38882805

For at du kan indgå aftale med Klinik C, har Klinik C brug for følgende oplysninger:
Navn(e), Mobiltelefonnummer samt E-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det ene formål, at kunne levere ønsket ydelse til dig.
Personoplysningerne registreres hos Klinik C og opbevares sikkert i regnskabsprogrammet samt i papirform på adressen i op til 5 år, hvorefter oplysningerne slettes permanent.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, ved telefonisk eller personlig henvendelse, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 Den dataansvarlige hos Klinik C er Camilla Bejrholm
. Oplysninger afgivet til Klinik C videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand(*) og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Klinik C.

Det er nødvendigt at den besøgende/kunden godkender og acceptere dette, for at Klinik C kan tilbyde ønsket behandlinger.

Klinik C tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Men vi kan aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logger ud af dine konti, installerer antivirus software og løbende opdaterer software og apps.

Klinik C kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i Klinik C´s systemer eller andre driftsforstyrrelser, som Klinik C ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Dine rettigheder
Som kunde hos Klinik C kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.
 
Camilla Tycho Bejrholm | Nr tvedevej 42, 4684 Holmegaard  | Tlf.: 21682259